Shreemad Bhagwat Katha

Event:- Shreemad Bhagwat Gyan Yagya Mahotsava

starting:- from 13 november 2014 to 19 november 2014

Time:- 12.00pm To 5.00PM every day

KATHA VACHAK :- PT. SHREE BHUVNESH JI SHARMA(SHYAM JI) KOTA , RAJASTHAN

PLACE:- SHREENATH DHAM, SHRI KAMLA PURUSHOTTAM SHREENATH MANDIR

                 NALKHEDA, DIST. AGAR (MP).

C0NTACT:-07361-224242